امروز: دوشنبه، 2 بهمن 1396

پایگاه آموزشی نرم افزارهای BIM

Iran BIM Center

تکنیک ریست کردن تنظیمات 3Dmax به حالت پیشفرض

یکی از نیاز هایی که بیشتر دوستان تری دی مکس کار ممکن است به آن احتیاج داشته باشند، برگشت تمام تنظیمات تری دی مکس به حالت پیش فرض است، چراکه ممکن است به صورت ناخواسته و غیر عمدی چیزی را دستکاری کرده باشند و باعث بروز مشکلاتی برای آنها شود و کاربر امکان حل مشکل را نداشته باشد. نرم افزار تری دی مکس در داخل خود ابزاری برای اینکار که تمامی تنظیمات را به حالت پیش فرض برگرداند ندارد اما با تکنیک زیر می توانید مشکل را به سادگی حل کنید.

تکنیک ریست کردن تنظیمات 3Dmax به حالت پیشفرض